Liên Hệ

HQ Tech Việt Nam – Công Ty TNHH HQ Tech Việt Nam

Đ/c: Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh , Việt Nam
Tel: 0982904388
Nhà máy 1: KCN Đại Đồng, Bắc Ninh